Hugo Prinsloo – The Reason Why I came To Quest for my Gap Year

Gustav De Brauwer – My Zimbabwe Gap Year
May 3, 2016
Jared Buitendag – Why Quest Africa as a Gap Year
May 3, 2016

Hugo Prinsloo – The Reason Why I came To Quest for my Gap Year

Quest africa

The Reason Why I came To Quest for my Gap Year (English & Afrikaans)

Na skool was ek nie seker wat ek wil doen nie en dit is baie kinders se keuse of n gap jaar te doen. Ek ht by my oom se huisfriend gehoor van die gap jaar kursus in Zimbabwe. Ek het hom klomp vra oor die plek gevra. Dit vir my baie intressant geklink en dit toe gaan kyk vir dit op facebook en lyk toe na iets wat ek sal wil doen. Ek ht dadelik hul gebel en aansoek gedoen

Deur die tyd wat ek by Quest was ht Quest my baie lewenslesse geleer en veral lewenswaarde.Quest ht die vermoe om jou aan die meesste werk tiepe bloot te stel. Quest is die gap jaar wat ek vir alle jong seun wil voor stel om te doen.

sdfgh

Quest is nie net van blootstelling nie maar ook baie fiesise oefinge wat jou sal laat terug dink aan die tye toe ons ouers in die weermag was, wat hulle  vir pt ( personal training) gedoen het.

stxtxdt

Daar is 3 soorte kususe wat mens kan doen. Die hoof course  een is van Januarie tot einde augustus, die gemengde course is van julie tot einde Desember dit wil se dat dit beskikbaar is vir jong dames

English Version

After school I was not sure what I want to do and it’s a lot of children’s choice whether to do a gap year.  At my uncle’s house friend heard about the gap year program in Zimbabwe. I asked about the location him many ask. It sounded interesting and went to look for it on facebook and look toward something I want to do. I have immediately phoned their applied

By the time I was at Quest, Quest taught me many life lessons and especially life skills. Quest have the ability to expose you to the most work Type. Quest is the gap year I want to set for all young son to do.

Quest is not only exposure, but also very physical training  that will think back to the times when our parents were in the military, what they did for pt (personal training).

There are 3 types courses one can do. The main course is one of January to August, the joint course of July to December and that it is available for young women

Hugo Prinsloo

For more information please get in touch with the Head Office